Shop rating    4,9 / 5

See all shop reviews

Algemene verkoopvoorwaarden

Preambule

Deze site wordt uitgegeven door de onderneming SPORT INNOV met een kapitaal van 6000 euro, ingeschreven in het handelsregister van PARIJS onder nummer 843 575 994
Siret 843 575 994 00028 - BTW : FR51 843 575 994 gevestigd : 33 RUE DES COMPAGNONS D EMMAUS 16400 LA COURONNE - FRANKRIJK

Telefoon : 09 70 73 15 27

E-mailadres: info@topflex.fr

Onderwerp van dit document

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden bepalen de rechten en plichten van de partijen in het kader van de verkoop op afstand op de site www.topflex.fr die behoren tot het bedrijf SPORT INNOV.

SPORT INNOV informeert haar klanten dat, in overeenstemming met de wet, elke bestelling gevalideerd op een site-commerce een rechtshandeling is en dat de partijen zich ertoe verbinden hun wederzijdse verplichtingen na te leven. Schrijven in elektronische vorm wordt op dezelfde manier erkend als schrijven op papier.

Door ons uw bestelling toe te zenden, erkent U vóór de validatie van de bestelling kennis te hebben genomen van onze algemene verkoopvoorwaarden en deze aldus zonder voorbehoud en met kennis van zaken te hebben aanvaard, niettegenstaande andersluidende clausules die voorkomen in een door U opgesteld document.

Wij gaan ervan uit dat u, door uw bestelling te valideren, zonder voorbehoud akkoord gaat met onze algemene verkoopvoorwaarden.

U erkent kennis te hebben genomen van het herroepingsformulier dat bij deze algemene verkoopvoorwaarden is gevoegd en dat u kunt invullen op uw rekening https://www.topflex.fr/mijn-rekening om uw herroepingsrecht te kunnen uitoefenen overeenkomstig artikel L. 121-70 van het Wetboek van Consumentenrecht betreffende de verkoop op afstand tussen handelaars en privépersonen

Er is bepaald dat u de huidige algemene verkoopsvoorwaarden kunt opslaan of afdrukken. SPORT INNOV kan zich genoodzaakt zien deze voorwaarden aan te passen en/of te wijzigen wanneer de wetgeving dit vereist en behoudt zich het recht voor deze verkoopvoorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen. De publicatie van de algemene verkoopsvoorwaarden is onmiddellijk van toepassing.

Artikel 1: Prijzen en promotieaanbiedingen

De vermelde prijzen zijn in euro en inclusief BTW maar exclusief leveringskosten (tenzij anders vermeld).
Prijzen kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij verbinden ons ertoe de op de site vermelde actuele prijzen toe te passen op het ogenblik van uw bestelling.

Voor alle volgende bestellingen kunnen de eerder overeengekomen voorwaarden niet worden ingeroepen.

In het kader van specifieke commerciële acties op de site www.topflex.fr worden aan de klanten promotiecodes aangeboden. Deze moeten worden toegepast bij de bestelling. Deze promotieaanbiedingen zijn beperkt in de tijd en worden duidelijk aangegeven op de website van SPORT INNOV.

Artikel 2: Orders

De bestelling kan alleen op de site worden geregistreerd als u zich duidelijk hebt geïdentificeerd door uw e-mailadres en uw wachtwoord in te voeren. Natuurlijk kunt u uw bestelling online plaatsen aan de hand van de referenties van de aanbiedingen die op de site zichtbaar zijn.

De definitieve validatie van de bestelling vindt plaats na validatie van de betaling door het betaalmiddel waarover u beschikt op www.topflex.fr. Er kunnen geen wijzigingen meer worden aangebracht nadat de bestelling is geplaatst.

Nadat u uw bestelling hebt geplaatst, sturen wij u per e-mail een ontvangstbevestiging van de bestelling met een overzicht van de bestelde artikelen en het leveringsadres.

Uitzonderlijk kan het gebeuren dat een product tijdelijk niet meer beschikbaar is na de validatie van de bestelling. In dit geval zal SPORT INNOV u zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen een week) per e-mail op de hoogte brengen en u voorstellen om ofwel uw bestelling te annuleren ofwel de levering door onze leverancier af te wachten, met vermelding van het tijdsbestek. In het geval van een voorbestelling wordt de levertijd aangegeven op het moment van de bestelling.

SPORT INNOV behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren op grond van een "legitieme reden" (zoals gedefinieerd door de jurisprudentie), en in het bijzonder (zonder dat deze opsomming beperkend is) in geval van onmogelijkheid om de dienst uit te voeren, een onrechtmatig verzoek van de klant, een vermoeden van contractongeschiktheid van de klant of een duidelijke intentie van de klant om de onderneming schade te berokkenen. SPORT INNOV behoudt zich tevens het recht voor de bestelling te weigeren in geval van een tikfout die leidt tot de weergave van een foutieve prijs, op het moment van de door de klant geplaatste bestelling.

Artikel 3: Betalingswijzen

U kunt ervoor kiezen om uw bestelling te betalen per :

3X 4X MET LADINGEN

oney sur topflex.fr

Betaling van uw bestelling in 3 of 4 keer met kredietkaart van 100€ tot
3000€ met Oney Bank.

Onze partner Oney Bank biedt u een financieringsoplossing aan, 3x 4x Oney genaamd, waarmee u uw aankopen van € 100 tot € 3000 in 3 of 4 termijnen met uw bankkaart kunt betalen.

Voorwaarden: Deze aanbieding is voorbehouden aan natuurlijke personen (meerderjarige natuurlijke personen) die in Frankrijk wonen en in het bezit zijn van een Visa of MasterCard bankkaart met een geldigheidsdatum van meer dan
dan de gekozen financieringsperiode. Kaarten met systematische autorisatie zoals Electron, Maestro, Nickel, enz., evenals e-cards, Indigo en American Express kaarten worden niet aanvaard.

Hoe te abonneren: Na het voltooien van uw bestelling, klikt u op de "3x 4x Oney betaling per credit card" knop.
U wordt dan doorverwezen naar de 3x 4x Oney webpagina van onze partner, waar u een gedetailleerd overzicht vindt van uw bestelling en een gepersonaliseerde financieringsaanvraag, die u vervolgens moet valideren.
U voert uw persoonlijke gegevens in of, als u een 3x 4x Oney account hebt, identificeert u zich met de inloggegevens die aan uw 3x 4x Oney account zijn gekoppeld. U leest de algemene voorwaarden voor betaling in termijnen waarop u zich wenst te abonneren, die u in PDF-formaat worden verstrekt, zodat u ze kunt lezen, afdrukken en opslaan alvorens ze te aanvaarden. Vervolgens geeft u elektronisch kennis van uw aanvaarding door het desbetreffende vakje aan te kruisen.
U erkent dat de "dubbelklik" in verband met het aankruisvakje op de bevestiging van de algemene voorwaarden een instemming met het contract en een onherroepelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden van het product inhoudt.
Bij gebrek aan bewijs van het tegendeel, vormen de door Oney Bank geregistreerde gegevens het bewijs van alle transacties tussen u en Oney Bank.
Als u een financieringsoplossing aanvraagt die door Oney Bank wordt aangeboden, worden de gegevens met betrekking tot uw bestelling doorgegeven aan Oney Bank, die ze zal gebruiken om uw aanvraag te bestuderen met het oog op de toekenning, het beheer en de inning van kredieten. Oney Bank behoudt zich het recht voor om uw aanvraag te accepteren of te weigeren voor
3x 4x Oney. U heeft een bedenktijd van 14 dagen om uw lening op te zeggen.

Hoe werkt het? Betaling in 3 of 4 termijnen met kredietkaart laat u toe uw bestelling op onze website op de volgende manier te betalen

- een verplicht voorschot, gedebiteerd op de dag van de bevestiging van de verzending van uw bestelling, dat overeenkomt met een derde of een vierde van de bestelling, waaraan kosten worden toegevoegd die overeenkomen met 1,45% van het totale bedrag van de bestelling voor een 3 keer en 2,2% voor een 4 keer (binnen de limiet van 15€ maximum voor een 3 keer betaling en 30€ maximum voor een 4 keer);
- twee of drie maandelijkse termijnen, elk overeenkomend met een derde of een vierde van de bestelling, die 30 en 60 dagen later worden betaald voor de 3 maal en 30, 60 en 90 dagen later voor de 4 maal.

betaling in 3 termijnen vanaf een aankoop van € 100 tot € 3000 Voorbeeld: Voor een aankoop van € 150, bijdrage van € 52,18 vervolgens 2 maandelijkse termijnen van € 50.
Krediet voor een periode van 2 maanden tegen een vast JKP van 19,31%. Financieringskosten: 2,18 euro met een maximum van 15 euro.
betaling in 4 termijnen vanaf een aankoop van €100 tot €3000
Voorbeeld: Voor een aankoop van € 400, aanbetaling van € 108,80 vervolgens 3 maandelijkse betalingen van € 100.
Krediet over 3 maanden tegen een vast JKP van 19,61%. Financieringskosten: € 8,80 tot een maximum van € 30
maximaal.
Oney Bank - SA met een kapitaal van 51.286.585 euro - Maatschappelijke zetel: 34 avenue de Flandre 59170 CROIX
- RCS Lille Metropole 546 380 197 - Orias nr: 07 023 261 -
60006 - 59 895 Lille Cedex 9 - www.oney.fr "

- Met kredietkaart

SPORT INNOV accepteert bankkaarten met de initialen CB/ VISA/ MASTERCARD. U moet de naam van de houder, het nummer van de kaart, de vervaldatum en het visuele cryptogram (3 cijfers op de achterzijde van de kaart) vermelden.

Om de veiligheid van uw transactie te versterken, wordt u na de validatie van uw betaling doorverwezen naar de 3D Secure-identificatiepagina waar u een code moet invoeren die u per sms of per e-mail wordt toegezonden als u niet over uw gsm beschikt.
Uw telefoonnummer / e-mail moet vooraf geverifieerd zijn door uw bank om een 3D beveiligde autorisatie mogelijk te maken. Als u twijfelt over de compatibiliteit van uw kaart of als deze niet werkt, raden wij u aan een ander betaalmiddel te gebruiken (Paypal, cheque, overschrijving,...) of contact met ons op te nemen om uw bestelling af te ronden.

- Paypal

Met PayPal kunt u betalen zonder uw bankgegevens door te geven. PayPal versleutelt en beschermt namelijk uw kaartnummer
Betaal online door verbinding te maken met uw Paypal-account met uw e-mailadres en wachtwoord.

Artikel 4: Verzending en levering

Uw goederen worden met zorg voorbereid en meestal binnen 24 tot 72 uur verzonden, zolang de voorraad strekt. U ontvangt een e-mail ter bevestiging van de verzending met instructies voor het volgen en ontvangen van uw bestelling. Wij verzoeken u deze instructies in acht te nemen voor een optimale levering.

SPORT INNOV verbindt zich ertoe de voorradige producten zo snel mogelijk te leveren. Houd u aan de aanwijzingen op het productblad ter plaatse
Deze leveringstermijnen zijn evenwel indicatief en een eventuele vertraging in de levering, buiten onze wil om, kan ons in geen geval blootstellen aan boetes, schadevergoeding of annulering van bestellingen. Aangezien de leveringstermijn op het product is aangegeven voordat de bestelling wordt geplaatst, aanvaardt de klant, door online te betalen, de leveringstermijn

De op de site vermelde leveringskosten hebben betrekking op continentaal Frankrijk. Voor elke andere levering zoals Corsica, DOM TOM of de buurlanden, gelieve ons te contacteren per e-mail: info@topflex.fr en wij zullen u een prijsopgave bezorgen binnen de 7 dagen na uw aanvraag.

Om u de beste levertijden en een aan uw bestelling aangepaste kwaliteit van levering te garanderen, werkt SPORT INNOV samen met verschillende gespecialiseerde transporteurs. In de meeste gevallen wordt u per sms op de hoogte gebracht en is er een trackingnummer beschikbaar zodat u de levering kunt volgen.

Bij ontvangst van de goederen is het van essentieel belang het aantal en de staat van de colli te controleren.

- Als een pakket ontbreekt, is het noodzakelijk om dit te noteren op het afleveringsbewijs en binnen 24 uur contact met ons op te nemen.

- Als een pakket beschadigd is, vermeldt u de precieze reservering op het ontvangstbewijs van de chauffeur. De vermelding "onder voorbehoud van uitpakken" heeft geen waarde, het is absoluut noodzakelijk om nauwkeurig de schade van uw pakje te noteren (vb: gescheurd pakje, ontbrekende onderdelen...) anders kan de transportgarantie niet van toepassing zijn, de klant zal dan de schade ondersteunen die verband houdt met de afwijkingen en/of geconstateerde schade, de levering wordt geacht conform de bestelling te zijn zodra de klant het pakje zonder voorbehoud aanvaardt op de leveringsbon, deze wordt verondersteld compleet en in goede staat geleverd te zijn.

- U moet dan een nauwkeurige inventaris maken met behulp van de instructies. Als u problemen ondervindt, neem dan binnen 24 uur contact met ons op.

Elke fout in het leveringsadres, de plaats van levering, de bereikbaarheid van de plaats, het telefoonnummer voor het maken van een afspraak, de afwezigheid van de klant op de vastgestelde afspraak, of elk ander probleem dat ertoe leidt dat een nieuwe levering moet worden uitgevoerd, kan worden gefactureerd tegen de reële kostprijs van de nieuwe levering, waarbij alleen de betaling van deze extra kosten de nieuwe levering mogelijk maakt. U betaalt alleen de vaste bijdrage in de verwerkings- en leveringskosten van uw bestelling. Het bedrag varieert naargelang van de bestelde producten en zal worden vermeld in uw winkelmandje en op uw bestelbon vóór de validatie van deze laatste.

Artikel 5: Herroepingsrecht

1) Termijn voor herroeping:

Overeenkomstig artikel L.121-21-2 van het Wetboek van Consumentenrecht beschikt de koper over een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen vanaf de ontvangst van de goederen.

Hiertoe verbindt de koper zich ertoe de onderneming SPORT INNOV op de hoogte te brengen door haar het naar behoren ingevulde intrekkingsformulier toe te sturen, dat kan worden gevonden door te klikken op zijn account:https://www.topflex.fr/mijn-account

2) De terugkeer:

Vanaf het moment dat het herroepingsformulier is verzonden, heeft de koper 7 kalenderdagen de tijd om de goederen in perfecte staat in hun originele verpakking terug te sturen. Teruggestuurde artikelen die uitgepakt of in elkaar gezet zijn, onvolledige of beschadigde artikelen worden niet aanvaard en worden systematisch geweigerd bij ontvangst van de retourzending.

Voor elke terugzending worden herverpakkingskosten aangerekend van 60 € per productreferentie van de trampoline of het meubel en 18 € per referentie van het accessoire of het vervangingsonderdeel.
De retourkosten zijn voor rekening van de klant.

U kunt de terugzending regelen met de vervoerder van uw keuze en de producten terugzenden naar het volgende adres

Afdeling Retouren

SPORT INNOV/topflex
33 RUE DES COMPAGNONS D'EMMAUS
16400 LA COURONNE - FRANKRIJK
Tel: 0 970 73 15 27

Of kies ervoor dat SPORT INNOV het voor u regelt volgens de volgende schaal:

Gewicht

Prijs incl. BTW / pakket

10-39 kg

85 €

40-59 kg

95 €

60-79 kg

105 €

80-99 kg

125 €

100-149 kg

145 €

150-199 kg

155 €

200-299 kg

195 €

Alle herverpakkings- en retourkosten zullen worden afgetrokken van de terugbetaling van uw bestelling. De terugbetaling zal binnen 14 dagen na verificatie van de aan SPORT INNOV geretourneerde producten plaatsvinden.

Artikel 6: Wettelijke garantie van overeenstemming

De wettelijke garantie van conformiteit alsook de commerciële garantie aangeboden door Sport Innov - Topflex dekt niet

De vervanging van slijtageonderdelen,
De corrosie van staal,
De waterdichtheid van de kussens,
Snijwonden op stoffen of netten,
Brandwonden (sigaret, BBQ sintels, etc...)
Scheuren, breuken of verbuigen van staal in geval van impact,
Problemen met naaien als het gescheurd is,
Schade als gevolg van foutieve installatie of het niet opvolgen van de montage-instructies,
Abnormaal of oneigenlijk gebruik van de producten. In dit verband verzoeken wij u de bij de producten geleverde gebruiksaanwijzingen zorgvuldig te lezen (bijv.: ophangen aan de glasvezelbogen, onbehoorlijk spel binnen de trampolineoverdekking, onbehoorlijk schoeisel/kleding, gebruik door meer dan één gebruiker tegelijk, etc.)
Schade als gevolg van de tussenkomst van een niet door Sport Innov SAS erkende hersteller,
Schade die het gevolg is van een oorzaak buiten het apparaat (bijvoorbeeld ongeval, schok, blikseminslag, harde wind, storm, tornado, vorst of andere slechte weersomstandigheden...).
Gebreken waarvan de koper op de hoogte is op het moment van aankoop.

Artikel 7: Service na verkoop

SPORT INNOV staat tot uw beschikking voor elk verzoek om onderdelen en om elk probleem op te lossen, of het nu onder de garantie valt of niet.

De dienst na verkoop is bereikbaar via dit formulier: https: //www.topflex.fr/contact-us en dient vergezeld te gaan van foto's die ons team in staat stellen de diagnose te bevestigen.

SPORT INNOV behoudt zich het recht voor om een verzoek om service na verkoop te weigeren indien haar producten niet op de juiste wijze worden gebruikt.

Van de garantie zijn uitgesloten

- elke verslechtering, beschadiging of storing ten gevolge van een ongeval, misbruik of verkeerd gebruik, het niet naleven van de veiligheidsinstructies of de gebruiksaanwijzing.
- Schade veroorzaakt door transport, foutieve installatie of niet-naleving van de montagevoorschriften, ongeoorloofde en ondeskundig uitgevoerde reparaties, nalatigheid, gewijzigde onderdelen of vervanging door onderdelen die niet aan de voorschriften voldoen.
- schade als gevolg van klimatologische omstandigheden (wind, sneeuw, vorst, enz.)

SPORT INNOV behoudt zich het recht voor om een garantie te weigeren indien zij van mening is dat het materiaal verwaarloosd of verkeerd gebruikt is.

Voor de verzending van onderdelen in het kader van de service na verkoop wordt een forfaitair bedrag van 23€ aan u gevraagd.

Artikel 8: Klachten

Om de behandeling van de klachten over alle verrichtingen buiten de garantie te vergemakkelijken, verdient het de voorkeur dat u binnen een termijn van maximaal 15 dagen contact opneemt met onze verkoopdienst.

Wat transportclaims betreft, herinneren wij u eraan dat onze goederen, zelfs wanneer zij franco worden verzonden, reizen op risico van de ontvanger. In geval van schade, vertraging of tekorten moet de klant onmiddellijk voorbehoud maken, met alle precieze aanwijzingen op de leveringsbon van de vervoerder. Hij moet dan binnen de wettelijke termijnen zijn rechten doen gelden ten aanzien van de vervoerder, die als enige aansprakelijk is, door zijn voorbehoud per aangetekende brief met ontvangstbewijs te bevestigen, binnen 48 uur na ontvangst van de goederen.

Voor elk geschil van welke aard ook is alleen de Rechtbank van Koophandel van PARIJS (16) bevoegd, zelfs in geval van een garantieclaim of in geval van meerdere verweerders.

Artikel 9: Bescherming van persoonsgegevens

SPORT INNOV verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens en de vertrouwelijkheid van de verstrekte informatie te beschermen.

Uw persoonsgegevens worden opgevraagd voor de opvolging en verwerking van uw bestelling, alsook om u promotionele aanbiedingen te kunnen doen. Dit wordt gevraagd wanneer u een bestelling plaatst op onze website www.topflex.fr door een gebruikersaccount aan te maken, wanneer u telefonisch een bestelling plaatst of wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief.

De informatie en gegevens over u, opgevraagd door www.topflex.fr, verantwoordelijke voor de verwerking, zijn noodzakelijk voor de registratie en de opvolging van uw bestelling, voor het commerciële beheer van uw dossier en voor de kwaliteit van onze relaties. Deze informatie en gegevens worden ook bewaard voor veiligheidsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen en om ons in staat te stellen de diensten die wij u aanbieden en de informatie die wij u toesturen, te verbeteren en te personaliseren. Overeenkomstig de Franse wet op de gegevensbescherming, nr. 78-17 van 6 januari 1978, hebt u recht op toegang tot en rectificatie van uw persoonsgegevens en kunt u bezwaar maken tegen de verwerking ervan. Het enige wat u hoeft te doen is ons online te schrijven op https://www.topflex.fr/ contact us of per post naar SPORT INNOV - 4 chemin des vignes- 16410 GARAT - FRANKRIJK, onder vermelding van uw naam, voornaam en e-mailadres.

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 06/01/1978, is deze site onderworpen aan een voorafgaande aangifte bij de Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL).

Artikel 10: Intellectuele eigendom

Het Merk en de Domeinnaam zijn geregistreerd en beschermd door Intellectuele Eigendom. Het is een origineel werk van SPORT INNOV in de zin van de artikelen L 711-1 en L 711-2 van de Franse wet op het intellectuele eigendom. Alle handelsmerken, teksten, commentaren, documenten, illustraties en beelden, zowel visueel als audio, die op de site worden weergegeven topflex.fr worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht, het octrooirecht en het beeldrecht.

Krachtens artikel L 711-4 van de Franse wet op het intellectuele eigendom is de website www.topflex.fr eigendom van SPORT INNOV en elke reproductie, gebruik of toevoeging van het merk SPORT INNOV is daarom verboden.

Alle informatie, producties, beelden en geschriften op de website www.topflex.fr zijn beschermd door het auteursrecht en het merkenrecht.

Elke inbreuk op de rechten van de eigenaar van het merk vormt een inbreuk overeenkomstig artikel L. 716-1 van de Code de la Propriété Intellectuelle, en elke door ons bedrijf vastgestelde inbreuk zal het voorwerp uitmaken van een strafrechtelijke klacht.

Het feit van het aanbrengen van een hypertext link naar de site topflex.fr met behulp van de techniek die bekend staat als "farming" of "deep linking", is ten strengste verboden

Product toegevoegd aan de verlanglijst
Product toegevoegd aan comparator